Daily Archives: 2012-04-20

Kuršėnuose duris atvėrė nauja imtynių salė

Kuršėnuose duris atvėrė nauja imtynių salė

Kur­šė­nuo­se su­reng­tas grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių tur­ny­ras. Tai pirmos varžybos duris atvėrusioje naujoje Dau­gė­lių mik­ro­ra­jo­ne im­ty­nių sa­lėje. Išmėginti jėgas į turnyrą atvyko sportinininkai iš Anykš­čių, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių bei Vil­niaus mies­tų ir ra­jo­nų. Tiesa, ant imtynių kilimo šeiminikai nebuvo svetingi. Iš vienuolikos