Skelbimai

2015 TT turnyro kariuomenės ir visuomenės dienai paminėti nuostatai PDF

Lietuvos kariuomenės ir visuomenės dienai paminėti skirtas tarptautinis

 jaunių – jaunučių  graikų - romėnų imtynių turnyras

 International Youths and Juniors Greek-roman wrestling tournament in

 Commemoration of army and society day.

 NUOSTATAI

REGULATION

 • Tikslas ir uždaviniai:
 • Tasks and goals:
  • Propaguoti imtynes jaunimo tarpe.
  • Wrestling popularization in a youth circle
  • Supažindinti jaunuosius imtynininkus su kariuomenės gyvenimu.
  • To acquaint young wrestler with the army life
  • Stiprinti draugiškus ryšius tarp Lietuvos ir užsienio imtynininkų.
  • Fortify friendship between Lithuanian and foreign wrestlers

 

 • Vieta, laikas ir programa:
 • Place, date, time and programmer:
 • Varžybos vykdomos 2015 m. gegužės 01-02 d., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione (Liepojos g. 5).
 • The tournament will take place on 01-02 th of May 2015 in Lithuanian Grand Duke Butigeidis Dragoon Training Battalion (Liepojos str. 5).
 • Programa:
 • Programme:

Balandžio 30 d. (ketvirtadienis)

30th of April (thursday)

iki 17 val.             komandų atvykimas į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomąjį batalioną(Liepojos g. 5, LT-92289 Klaipėda),

Till 5 p.m.              teams arrival at Lithuanian Grand Duke Butigeidis Dragoon Training Battalion (Liepojos str. 5, LT-92289 Klaipeda)

18.00-19.00 val.    dalyvių svėrimas

6.00-7.00  p.m.           competitors weighing

 Gegužės 01 d. (penktadienis)

03th of May (friday)

10.00                      varžybų pradžia,

10:00 a.m.             beginning of the tournament

14.00                      pertrauka,

02:00 p.m.             intermission

16.00                      varžybų atidarymas,

04:00 p.m.              opening of the tornament    

16.30                      varžybų finalas, apdovanojimai

04:30 p.m.                  tournament finals, awarding,

 Gegužės 02 d. (šeštadienis)

04th of May (Saturday)

10.00                      varžybų pradžia,

10:00 a.m.              beginning of the tournament

13.00                      pertrauka,

01:00 p.m.             intermission

15.00                      varžybų finalas

03:00 p.m.             tournament finals

16.00                      varžybų. uždarymas, apdovanojimai.

04:00 p.m.             closing of the tournament, awarding

 III.       Vadovavimas:

             Operative management:

Varžybų vyriausiasis teisėjas:                    Virginijus Švambaris

Head referee of the tournament

Varžybų vyriausiasis sekretorius:              Zenonas Bertulis

Head secretary of the tournament

 

 1. Varžybų dalyviai, amžiaus grupės ir svorio kategorijos.

The tournament competitioners’ age groups and weight categories:

Jaunučiai -2001m. – ir jaunesni: 29; -32; -35; -38; -42; -47; -50; -53; -59; -66; -73; kg. (+lkg)

Juniors -2001 and younger:         29; -32; -35; -38; -42; -47; -50; -53; -59; -66; -73; kg (+lkg)

Jauniai -l998-2000 m. – ir jaunesni:  63kg, 76kg, 84kg (+2kg)

Youth -1998-2000 and younger         63kg, 76kg, 84kg (+2kg)

Jaunimas 1995-1997m.-ir jaunesni: 66kg (+2kg)

                1995-1997 and younger     66kg (+2kg)

Vyrai- absoliuti kategorija +96 kg.

Senior- absolute weight category +96 kg

 1. Apdovanojimai:

             Awarding:

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Varžybų nugalėtojai apdovanojami vertingomis dovanomis.

Tournament winners and prize winners will be awarded according to the place they won. Tournament winners will be awarded with additional presents.

Vyrų absoliutaus svorio kategorijos nugalėtojas apdovanojamas 600 Eur pinigine premija įsteigta Olimpinių Žaidynių prizininko Mindaugo Mizgaičio.

 1. Aprūpinimas:

            Financial conditions:

Visos Lietuvos komandų dalyvių išlaidos- komandiruojančių organizacijų sąskaita. Užsienio komandos aprūpinamos nakvyne ir maitinimu.

For foreign teams, accommodations and meals will be free of charge.  

VII.     Paraiškos:

            Orders:

Vardinės paraiškos pateikiamos atvykimo dieną.

A list of names and their order in the competition needs to be shown on the day of arrival.

Apie dalyvavimą varžybose pranešti iki 2015 m. balandžio mėn. 20 d. tel. (+370 46222518,

Zenonas Bertulis), (+370 686 03761, Evaldas Malelė), (faks. +370 46 395043)

Notification about participation in the tournament needs to be provided by April 20th, 2015.

ŠIE NUOSTATAI YRA KVIETIMAS Į VARŽYBAS.

These regulations are an invitation to the tournament.