Skelbimai

——————————————————————————-

INFORMACIJA DĖL NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO 2016 PDF

INFORMACIJA DĖL NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į 7-IV GIMNAZIJOS KLASES PANEVĖŽIO RAIMUNDO SARGŪNO SPORTO GIMNAZIJOJE

Stojantieji dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu Liepų al. 2, Panevėžys, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki gegužės 10 dienos.

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą priimti į gimnaziją. Prašymą už iki 14 metų vaiką pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų vaikas prie prašymo turi pridėti vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Prašymo formą rasite www.sporto.panevezys.lm.lt (paskyroje „Priėmimas į gimnaziją);
 2. gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
 3. sporto medicinos centro pažymą (forma 068/a „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ arba atsiveža kraujo, šlapimo tyrimų pažymas ir gegužės 12 d. nuo 8.00-12.00 val. sveikatą tikrinsis Panevėžio sporto medicinos centre (Liepų al. 4, I aukštas) Panevėžys.
 4. nacionalinės sporto šakos federacijos raštą, patvirtinantį, kad stojantysis atitinka meistriškumo rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.
 5. I, II pusmečio arba I, II, III trimestro mokymosi pasiekimų įvertinimus, patvirtintus mokyklos direktoriaus;
 6. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);
 7. medicininę pažymą F-0-027/a.Nepateikus visų dokumentų iki nurodytos datos, vaikas atrankoje į gimnaziją nedalyvauja.  

MOKINIŲ ATRANKA Į 7-IV GIMNAZIJOS KLASES BUS VYKDOMA GIMNAZIJOJE GEGUŽĖS 12 D.:

8.00-9.00 VAL.– REGISTRACIJA;

8.00–12.00 VAL. – MEDICININĖ SVEIKATOS PATIKRA SPORTO MEDICINOS CENTRE;

9.00-13.00 VAL. – FIZINIO PAJĖGUMO TESTAVIMAS (lengvosios atletikos manieže, Liepų al. 4, Panevėžyje)

Stojančiuosius vertins ir atrinks sporto gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija ir Sporto medicinos, Fizinio pajėgumo vertinimo, Pasirinktos sporto šakos dalyko vertinimo grupės.

Informacija teikiama telefonais: 8 611 37751, 8 600 26340, 8 698 10735,

 1. paštu: rastine@sporto.panevezys.lm.lt, pav.ugdymui@sporto.panevezys.lm.lt, pav.sportui@sporto.panevezys.lm.lt

Įstojusiųjų į gimnaziją sąrašai bus paskelbti gimnazijos internetinėje svetainėje: www.sporto.panevezys.lm.lt

Direktorė Jūratė Pauliukienė
————————————————————————————————–
—————————————————————————————

2016 Vilnius taure LL nuostatai PDF

2016 METŲ VILNIAUS MIESTO LAISVŲJŲ IMTYNIŲ TARPTAUTINIS

VAIKŲ IR JAUNIŲ TURNYRAS

„VILNIAUS TAURĖ 2016“

VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA

3.1. Varžybos vykdomos 2016 m. gegužės 14 d., Vilniuje, Žemaitės g. 6 (Lengvosios atletikos maniežas)

3.2. Dalyvių svėrimas nuo 9.00 val. iki 10.00 val., varžybų pradžia 12.00 val. iki 19.00 val.

VARŽYBŲ DALYVIAI

4.1. Svorio kategorijos:

4.2. Vaikai (2003 – 2006 m. g.)

Berniukai: 26, 29, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 54, 58, 62, 66, 73, 80 kg.

Mergaitės: 32, 37, 44, 47, 52 kg.

4.3. Jauniai (1999 – 2002 m. g.)

Vaikinai: 50, 54, 58, 63, 74, 85, 100 kg.

Merginos: 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 58, 62, + 62 kg.

____________________________________________________________________

————————————————————————————————————————

2016 V.Žmogino turnyro nuostatai GR (PDF)

Tarptautinio tradicinio graikų –romėnų imtynių turnyro, skirto Vladui Žmoginui atminti varžybų nuostatai (santrauka)
Vieta ir laikas

     Varžybos vyks 2016 metų gegužės 20-22 dienomis Anykščių pramogų ir sporto komplekse „ Nykščio namai“ sporto salėje. Komandų atvykimas ir svėrimas 2016-05-20 dieną iki 18 val., 21 dieną iki 9.30 val. Varžybų atidarymas ir varžybų pradžia 11 val. Finalinės kovos 17.00 val.

Varžybų dalyviai , svorio kategorijos, amžiaus grupės

Kiekviena komanda privalo turėti teisėją.

Gimę 1997 metais ir jaunesni: 58, 80, 100 kg.

Gimę 1999  metais ir jaunesni: 69, 76kg.

Gimę 2001 metais ir jaunesni 59 kg.

Gimę 2002 metais ir jaunesni 38, 60, 64, 72  kg.

Gimę 2004 metais ir jaunesni  33, 39 kg.

Gimę 2005 metais ir jaunesni 30, 45 kg.

Gimę 2007 metais ir jaunesni 29, 32  kg.

Gimę 2009 metais ir jaunesni 24 kg.

Apdovanojimai

       I – III vietas iškovoję sportininkai apdovanojami atatinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.Atskirų svorių nugalėtojai prizais.

 1.   Informacija

Išankstinė dalyvių registracija iki 2016-05-15 dienos tel./fax. 8 -381-58629, telefonas pasiteiravimui + 37068611623 Arvydas Krikščiūnas.

———————————————————————————————————–
______________________________________________________________

2016 Visuomenės ir kariuomenės turnyras, Klaipėda PDF

Lietuvos kariuomenės ir visuomenės dienai paminėti skirtas tarptautinis

 jaunių – jaunučių  graikų romėnų imtynių turnyras

 International Youths and Juniors Greek-roman wrestling tournament in

 Commemoration of army and society day.

 NUOSTATAI

REGULATION
Vieta, laikas ir programa:

 • Place, date, time and programmer:
 • Varžybos vykdomos 2016 m. gegužės 13-15 d., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione (Liepojos g. 5).
 • The tournament will take place on 13-15 th of May 2015 in Lithuanian Grand Duke Butigeidis Dragoon Training Battalion (Liepojos str. 5).
 • Programa:
 • Programme:

gegužės 13 d. (penktadienis)

13 th of May (friday)

iki 17 val.             komandų atvykimas į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomąjį batalioną(Liepojos g. 5, LT-92289 Klaipėda),

Till 5 p.m.              teams arrival at Lithuanian Grand Duke Butigeidis Dragoon Training Battalion (Liepojos str. 5, LT-92289 Klaipeda)

18.00-19.00 val.   dalyvių svėrimas

6.00-7.00 p.m.         competitors weighing

 Gegužės 14 d. (šeštadienis)

14th of May (saturday)

10.00                      varžybų pradžia,

10:00 a.m.             beginning of the tournament

14.00                      pertrauka,

02:00 p.m.             intermission

16.00                      varžybų atidarymas,

04:00 p.m.             opening of the tornament    

16.30                      varžybų finalas, apdovanojimai

04:30 p.m.                 tournament finals, awarding,

 Gegužės 15 d. (sekmadienis)

15th of May (sunday)

10.00                      varžybų pradžia,

10:00 a.m.             beginning of the tournament

13.00                      pertrauka,

01:00 p.m.             intermission

15.00                      varžybų finalas

03:00 p.m.           tournament finals

16.00                      varžybų. uždarymas, apdovanojimai.

04:00 p.m.             closing of the tournament, awarding

 Varžybų dalyviai, amžiaus grupės ir svorio kategorijos.

The tournament competitioners’ age groups and weight categories:

Jaunučiai -2001m. – ir jaunesni: 26,-29;-32;-34;-38;-42,-47;-50; -53;-59;-66;-73;-85 kg. (+lkg)

Juniors -2001 and younger:         26,-29; -32; -34; -38; -42; -47; -50; -53; -59; -66; -73; -85 kg (+lkg)

Vyrai- absoliuti kategorija +96 kg.

Senior- absolute weight category +96 kg

—————————————————————————————————
————————————————————————————————–
2016 Sun city open PDF

TARPTAUTINIO „SUN CITY OPEN“ MOTERŲ IMTYNIŲ TURNYRO
IR TRENIRUOČIŲ STOVYKLOS NUOSTATAI

DATA:                 2016 m. gegužės 20 – 21 d.

VIETA:              Sporto mokyklos “Atžalynas” imtynių salė,  Bielskio 13A, Šiauliai, Lietuva

ORGANIZATORIAI: Asociacija „Saulės miesto atletikos klubas“. Šiaulių sporto gimnazija.

Sporto mokykla „Atžalynas“. Lietuvos imtynių federacija.

Amžius:                   Jaunės (gimusios 1999 m ir jaunesnės).

Svorio kategorijos: 38 kg, 40 kg, 43 kg, 46 kg, 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg.

Laikas:                   Svėrimas:     Gegužės 20 d. 17:00 – 19:00

Gegužės 21 d. 08:30 – 09:00

                                 Atidarymas: Gegužės 21 d. 10:00

                                 Pertrauka:  Gegužės 21 d. 13:00-14:00

                                  Finalai:       Gegužės 21 d. 17:00

Po varžybų organizuojama tarptautinė moterų imtynių TRENIRUOČIŲ STOVYKLA –

2016 m. gegužės 22 – 28 d. Šiauliuose.