Nuotraukos iš Valdemaro Venckaičio pagerbimoa Tauragėje