Vilniuje vyko Lietuvos imtynių federacijos prezidiumo posėdis. Posėdyje dalyvavo prezidiumo nariai Giedrius Dambrauskas, Vladimiras Mataitis, Darius Čepauskas, Andrejus Gribojedovas, Andrius Chudenkovas, Ruslanas Vartanovas, Albinas Sodaitis. Posėdžiui pirmininkavo Karolis Dobrovolskas (generalinis sekretorius, atliekantis LIF prezidento pareigas).

Prezidiumo nariams, o taip pat pakviestiems svečiams bei treneriams (Valentinas Mizgaitis, LIF direktorius Valdas Malinauskas, Sergejus Kasimovas, Andrius Stočkus, Aivaras Kaselis, Eduardas Fainšteinas, Laimonas Gečas, Vladimiras Audickas, Jurijus Babenko, Valdemaras Venckaitis, Olegas Antoščenkovas, Mindaugas Ežerskis) buvo pateikta Finansinė ataskaita už 2013 metų III ketvirtį.

Buvo apžvelgta, kiek lėšų gauta iš KKSD ir smulkiai pateikti paaiškinimai apie visas federacijos išlaidas per š.m. II ir III ketvirčius.

Po to kilo gana karštos diskusijos, kodėl ataskaitoje neatsispindi, kiek konkrečiai per ketvirtį skirta ir išleista lėšų kiekvienai sporto šakai atskirai – graikų-romėnų, laisvosioms ir moterų imtynėms.

Po ilgai trukusių debatų nutarta 2014 m. pradžioje po KKSD skiriamų lėšų patvirtinimo federacijai, sukviesti prezidiumo posėdį ir sudėlioti 3 sporto šakų prioritetus visiems metams ir patvirtinti biudžetines lėšas tų prioritetų įgyvendinimui. Taip pat nutarta ateityje finansinėse ataskaitose padaryti atžymas, pagal kurias galima būtų nustatyti, kiek lėšų skirta kiekvienai iš trijų sporto šakų (graikų-romėnų, laisvųjų ir moterų imtynių) ir skirtų lėšų panaudojimą.

Vėliau vyko 2013 metų visų sporto šakų suaugusių, jaunių ir jaunimo rinktinių pasirodymų Europos ir pasaulio čempionatuose rezultatų aptarimas ir įvertinimas.

Treneris Mindaugas Ežerskis apgailestavo, kad šis pasaulio čempionatas susiklostė labai blogai: laimėta tik viena kova iš penkių. Pasiruošimo planas įvykdytas pilnai, rezultatai labai blogi. Jis išsamiai apžvelgė kiekvieno imtynininko kovas.

Treneriai Olegas Antoščenkovas ir Valdemaras Venckaitis išsamiai išanalizavo graikų-romėnų imtynių jaunių ir jaunimo rinktinių narių dalyvavimo Europos ir pasaulio čempionatuose rezultatus, pažymėjo pakankamai gerą pasiruošimo Europos ir pasaulio čempionatams eigą. Treneriai pasidžiaugė Romo Fridriko pasirodymu ir dviem jo iškovotais medaliais, taip pat labai gerais Manto Knystauto, Pauliaus Galkino ir Kristupo Šleivos rezultatais. Treneriai teigė, kad dėl lėšų stygiaus į čempionatus išvežta mažiau žmonių nei realiai galėtų būti. Treneris Ruslanas Vartanovas papildė, kad suderinus su LOSC vadovybe šio amžiaus grupių rinktinių pasiruošimui bei dalyvavimui svarbiausiuose metų renginiuose buvo pasinaudota ir suaugusių rinktinei skirtomis lėšomis.

Apžvelgę visus aspektus ir, nepaisant to, kad pasiruošimo etape būta įvairių nenumatytų problemų, kaip, pavyzdžiui, imtynių sporto išlikimo olimpinių sporto šakų sąraše klausimas, kas tikrai turėjo įtakos visiems atletams, prezidiumas suaugusių pasaulio čempionato rezultatus įvertino „nepatenkinamai“, o jaunių ir jaunimo amžiaus grupių rinktinių pasirodymą „labai gerai“.

Prieš svarstant moterų jaunimo rinktinės pasirodymą Europos čempionate, treneris Aivaras Kaselis pasveikino kolegas su jaunių ir jaunimo rinktinių iškovotais medaliais. Toliau kalbėjo apie puikų Danutės Domikaitytės pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Kovos su Rusijos atstove metu Danutė buvo patyrė traumą. Nežiūrint į tai, Danutė parodė stiprią valią ir iškovojo sidabro medalį. A.Kaselis atkreipė dėmesį, kad ilgai užtruko ir niekaip neišsisprendžia draudimo išmokos klausimas per FILA (kompensacija už traumą).

Prezidiumas nutarė pasirodymą Europos jaunimo moterų imtynių čempionate vertinti „labai gerai“.

Apie laisvųjų imtynių rinktinių pasirodymus kalbėjo treneris Sergejus Kasimovas. Specialistas blogai vertino „laisvūnų“ pasirodymą pasaulio čempionate (dalyvavo Šarūnas Jurčys ir Simas Asačiovas). Treneris pabrėžė, kad dėl finansinių sunkumų nepavyko tinkamai pasiruošti atsakingiems startams. S.Kasimovas padėkojo kolegai Ruslanui Vartanovui už pagalbą ruošiantis pasaulio čempionatui.

Treneris Jurijus Babenko apgailestavo, kad šiemet laisvųjų imtynių sportininkai nedalyvavo Europos ir pasaulio jaunimo čempionatuose. Į analogiškus čempionatus jaunių amžiaus grupėje buvo deleguota po keturis imtynininkus. Geriausi jaunių rezultatai Europos čempionate – užimtos dvi septintos ir viena aštunta vieta.

Prezidiumas nutarė laisvųjų imtynių suaugusių rinktinės pasirodymą vertinti „nepatenkinamai, o jaunių ir jaunimo rinktinių – „patenkinamai“.

Po šių metų rezultatų aptarimo prezidiumo nariai išklausė kandidatų į LIF narius pristatymus. Kandidatai trumpai pateikė klubų veiklos ataskaitas bei viziją, pažymėjo pasiektus rezultatus šalies ir tarptautinėse varžybose. Po svarstymų buvo nuspręsta į LIF gretas priimti penkis klubus bei pirmines organizacijas.

K.Dobrovolskas informavo, kad yra gauta ir daugiau prašymų (Pagėgių klubo, Radviliškio klubo „Laisvūnas“ ir kt.), tačiau jie nepristatė visų stojimui reikalingų dokumentų arba neatvyko patys (ar neįgaliojo kito asmens) pristatyti savo klubą, todėl jų prašymų nagrinėjimas atidedamas kitam prezidiumo posėdžiui.

Po trumpos pertraukos prezidiumas buvo paprašytas priimti sprendimą labai svarbiu ir opiu federacijai klausimu – baudos, už sportininko Artiomo Augos dalyvavimą tarptautiniame jaunimo turnyre Latvijoje po to, kai jam buvo uždrausta dalyvauti šios amžiaus grupės FILA varžybose.

Prezidiumas įpareigojo viceprezidentą Vladimirą Mataitį išspęsti šią problemą iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Prieš posėdį LIF gavo aštuonių narių prašymą pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už 2008-2012 metus. Į klausimą atsakė Darius Čepauskas, kuris didžiąją dalį to laikotarpio buvo LIF prezidentu. Jis priminė, kad finansinės ataskaitos yra privalomos metinių konferencijos metu. Tai užfiksuota  visuose 2008-2012 metų konferencijų protokoluose. To laikotarpio protokolus pasirašė tie patys asmenys, kurie jau yra susipažinę su dokumentais ir savo parašais pritarę pateiktoms ataskaitoms už nurodytą laikotarpį.

Kilusioje diskusijoje buvo išsakyta mintis, kad reikia parengti ir patvirtinti organizacijos informacijos teikimo tvarką, o federacijos nariai, norintys gauti dokumentus, turėtų pasirašyti pasižadėjimą, kad jis neviešins informacijos ir nepasinaudos ja, nukreipdami prieš pačią LIF.

Prezidiumas įpareigojo federacijos administraciją iki metinės konferencijos parengti ir pateikti prezidiumui tvirtinti konfidencialios informacijos teikimo tvarką bei atsakymą į aštuonių LIF narių prašymą pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už 2008-2012 metus.

Vėliau prezidiumas patvirtino rinktinių trenerius.

Graikų-romėnų imtynės:

– vaikų ir jaunučių rinktinės treneriai      – Vladimiras Audickas, Renatas Puikis;

– jaunių rinktinės treneriai                       – Valdemaras Venckaitis, Saulius Liaugminas, Arvydas Krikščiūnas;

– jaunimo rinktinės treneriai                    – Olegas Antoščenkovas, Saulius Liaugminas, Artūras Ševelkovas;

– suaugusių rinktinės treneriai                 – Mindaugas Ežerskis, Ruslanas Vartanovas.

Laisvosios imtynės:

Bendru sutarimu pasiūlyta tvirtinti tik pagrindinį trenerį, o jam kartu su viceprezidentu V. Mataičiu pavesta sudaryti trenerių grupes kiekvienai amžiaus grupei ir pateikti kitam prezidiumo posėdžiui jas tvirtinti:

– suaugusių rinktinės treneris                   – Sergejus Kasimovas

– jaunimo rinktinės treneris                      – Jurijus Babenko

– jaunių rinktinės treneris                         – Nerijus Peleckis.

Moterų imtynių pagrindiniu treneriu vienbalsiai patvirtintas Aivaras Kaselis.

Posėdžio metu prezidiumo nariai buvo pakviesti pagalvoti ir teikti pasiūlymus dėl sportininkų ir jų trenerių apdovanojimą už iškovotus medalius oficialiuose čempionatuose ir nutarė įpareigoti LIF administraciją surinkti siūlymus ir parengti apdovanojimų projektą.

Taip pat R.Vartanovui pavesta išdiskutuoti A.Chudenkovo parengtą Drausmės statuto projektą.

LIF direktorius V.Malinauskas pateikė pasiūlymus Įstatų keitimui, nes, jo nuomone, Įstatai turėtų apimti platesnę imtynių sąvoką. Greta jau esamų graikų-romėnų, moterų ir laisvųjų imtynių stilių turi būti įtrauktos paplūdimio, tradicinės imtynės ir pan. Be to, V.Malinauskas pasiūlė Įstatuose numatyti reikalavimą kandidatams į prezidentus iš anksto pateikti savo programas.

Prezidiumas nutarė parengti metinę atskaitą kitam prezidiumo posėdžiui bei sukviesti ataskaitų ir rinkimų konferenciją iki 2014 metų vasario 1 dienos.