Šių metų sausio 5 dieną Vilniuje vyko Lietuvos imtynių federacijos prezidiumo posėdis, kuriame dalyvavo aštuoni Prezidiumo nariai.Posėdyje buvo svarstyti LIF prioritetai, paaiškėjus 2018 m. biudžetui.

Kalbėdamas apie 2018 m. KKSD finansavimą, G. Dambrauskas apgailestavo, kad federacijos buvo apgautos, nes joms buvo skirta žymiai mažesnės lėšos, nei žadėta.

Prezidentas pateikė palyginamąją lentelę apie LIF finansavimą 2017 m. ir 2018 m., ir atkreipė dėmesį į skirtumus. Pasak LIF vadovo, padidėjo tik komandinių sporto šakų finansavimas.

Pranešėjas pastebėjo, kad keičiasi LOSC vaidmuo, nes centras nedalyvaus sportininkų mokomajame treniruočių procese, vykdys tik sporto bazių administravimo funkcijas, o federacijos turės pačios apmokėti už paslaugas.

Darius Čepauskas ragino šiuos klausimus spręsti teisiniu keliu ir vengti ginčių su KKSD pasitelkiant žiniasklaidos priemones.

LIF prezidentui pasiūlyta sulaukti oficialių skaičių pateikimo ir, galbūt, tartis su kitomis sporto šakų federacijomis dėl bendro sprendimo pateikimo.

Vėliau buvo apžvelgtas pasirengimas 2018 m. Lietuvos imtynių čempionatui. Prezidiumo sprendimu buvo papildyti LTU čempionato nuostatai, kuriuose aiškiau suformuluota nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo tvarka, o taip pat patikslinta reitingavimo procedūra ir patvirtintas leidimas atletams antrą dieną varžytis su dviejų kilogramų viršsvoriu.

Be to, LIF prezidiumo sprendimu čempionato organizatoriams – Kauno miestui – GR imtynių varžybose leista dalyvauti 15-kai sportininkų.

Aptariant einamuosius klausimus, prezidentas kalbėjo apie bendradarbiavimo su Gruzijos imtynių federacija galimybes.

Posėdyje taip pat buvo iškeltas klausimas dėl prasto prezidiumo narių dalyvavimo posėdžiuose ir siūlyta atsižvelgti į prezidiumo reglamentą bei imtis atitinkamų priemonių, jei prezidiumo narys sistemingai praleidžia posėdžius.

www.imtynes.lt  informacija