Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 24 straipsnio 11 dalį, sportininkas apie baigiamą karjerą turi informuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-632 “Dėl informavimo apie aportininko baigiamą ar atnaujinamą karjerą” https://www.smm.lt/uploads/documents/Sportas/isakymai/Isak_del%20karjeros%20pabaigos_pasirasytas.pdf. Prašymas pateikiamas laisva forma.