Lietuvos imtynių federacijos nariams                                                                            

                                             DĖL LIF METINĖS KONFERENCIJOS

 Gerbiamieji,

2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienį 10:00 val. Vilniuje, adresu Žemaitės g. 6, 1-oje posėdžių salėje šaukiama LIF Metinė konferencija (darbotvarkė pridedama).

Maloniai kviečiame konferencijoje dalyvauti federacijos narių atstovus (1 narys – 1 balsas), apie dalyvavimą prašome pranešti iki gruodžio 16 d.

Konferencijos metu LIF pasirūpina pietumis, kitas kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

Prašome Jūsų iki konferencijos pervesti nario mokestį už 2018 ir 2019 metus į LIF sąskaitą. Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji įnašai ir nario mokesčiai nepriskiriami ūkinės komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

PRIDEDAMA:
LIF 2019 metų konferencijos darbotvarkė PDF
Kvietimas į LIF 2019 metų konferenciją PDF
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS ĮSTATAI 20191108 esami
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS ĮSTATAI 20191108 nauji
Lietuvos imtynių federacijos narių sąrašas PDF

Pagarbiai,

LIF prezidentas                                                                                   Giedrius Dambrauskas