Lietuvos imtynių federacijos prezidentas iniciavo federacijos prezidiumo posėdį, kuriame pristatė penkis pranešimus ir vieną darbinį projektą dėl sportininkų premijavimo. Už pastarąjį prezidiumo nariai balsavo.

Dėl visiems žinomų aplinkybių posėdis pirmą vyko nuotoliniu būdu.   Neįprasto formato posėdyje užsiregistravo ir dalyvavo prezidiumo nariai Rimantas Bagdonas, Giedrius Dambrauskas, Darius Čepauskas, Andrius Stočkus, Paulius Daumantas, Albinas Sodaitis, Valdas Malinauskas, Mindaugas Ežerskis. Aštuonių asmenų dalyvavimo pakako teisėtiems prezidiumo sprendimų priėmimams.

Posėdžiui buvo pateiktos ataskaitos ir pasiūlymai šiais klausimais:

  1. LIF veikla vertinant ją nuo paskutinio LIF prezidiumo posėdžio (2019 lapkričio 15 dienos);
  2. 2020 metų LIF biudžetas ir lėšų skirstymo problematika;
  3. LIF renginių kalendoriaus vykdymo galimybės, esant dabartinėmis pandemijos bei paskelbto karantino sąlygomis;
  4. Lietuvos rinktinės narių pasiruošimo olimpiniams atrankos turnyrams problematika, esant dabartinėmis pandemijos bei paskelbto karantino sąlygomis;
  5. LIF naujųjų įstatų dabartinė situacija;

LIF viceprezidentas Andrius Stočkus suabejojo antrame klausime pateikto santykiu tarp skirtingų imtynių uždirbtų taškų, pagal kuriuos būtų skirstomas iš ŠMSM gautų lėšų dalis. LIF vadovas pasiūlė A.Stočkui susisiekti su generaliniu sekretoriumi Pauliumi Daumantu, kuris ir pildė visą vertinimo kriterijų lentelę ir, jei prireiks, gautus duomenis panaudoti informacijos patikslinimui.

Kiti klausimai didesnių diskusijų nesukėlė ir jiems buvo iš esmės pritarta.

Kadangi sportininkų, užėmusių prizines vietas Europos ir pasaulio čempionatuose bei olimpinėse žaidynėse, premijavimo sistema buvo tvirtinta beveik prieš dešimtmetį, LIF vadovas Prezidiumui pasiūlė balsuoti už naują aktualią premijų skyrimo redakciją, juolab, kad šiemet tam jau atsirado pagrindas –  Europos čempionate prizininkais tapo Kristupas Šleiva bei Danutė Domikaitytė.

Prieš balsavimą Darius Čepauskas pasigedo pateikto nutarimo projekto. Kadangi pasiūlymas, už kurį turėjo būti balsuojama, kitiems prezidiumo nariams atrodė aiškus, LIF prezidentas įsipareigojo pasiūlymą pateikti nutarimo projekto forma.

Balsuojant šiuo klausimu visi dalyvavę (8 balsai) pritarė premijavimo sistemos pakeitimui.

Premijų dydžiai:

Auksas pasaulio čempionate (olimpinėje sv. kategorijoje)  – 5000 EUR

Auksas pasaulio čempionate (neolimpinėje sv. kategorijoje)  – 3000 EUR

Auksas Europos čempionate ar Europos žaidynėse*(olimpinėje sv. kategorijoje) – 3000 EUR

Auksas Europos čempionate neolimpinėje sv. kategorijoje)  – 2000 EUR

Sidabras pasaulio čempionate (olimpinėje sv. kategorijoje)  – 3000 EUR

Sidabras pasaulio čempionate (neolimpinėje sv. kategorijoje)  – 2000 EUR

Sidabras Europos čempionate ar Europos žaidynėse*(olimp. sv. kategorijoje)  – 2000 EUR

Sidabras Europos čempionate neolimpinėje sv. kategorijoje)  – 1000 EUR

Bronza pasaulio čempionate (olimpinėje sv. kategorijoje)  – 2000 EUR

Bronza pasaulio čempionate (neolimpinėje sv. kategorijoje)  – 1000 EUR

Bronza Europos čempionate ar Europos žaidynėse*(olimp. sv. kategorijoje)  – 1000 EUR

Bronza Europos čempionate neolimpinėje sv. kategorijoje)  – 500 EUR  

* – Europos žaidynės vyksta tik nuo 2015 metų.

Kelialapio į olimpines žaidynes iškovojimas  – 3000 EUR

Olimpinės žaidynės:

Auksas (OŽ) – 10 000 EUR

Sidabras (OŽ) – 7 000 EUR

Bronza (OŽ) –     5 000 EUR