Balandžio 22 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybėje priimtas nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo. Keli nutarimo pakeitimo punktai yra itin aktualūs sporto bendruomenei.

Nutarime rašoma, kad nuo balandžio 27-os dienos jau leidžiamos sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratybos atviruose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

Taip pat švelninami reikalavimai atrankos į olimpines ir paralimpines žaidynes reikalavimus įvykdžiusiems sportininkams ir olimpinių rinktinių kandidatams, kurčiųjų, pasaulio ar Europos čempionatams besirengiančių sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms. Jiems leidžiama vykdyti treniruočių procesą sporto paskirties pastatuose ir (ar) sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv.  m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

Visas dokumentas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e04ec08384a111eaa51db668f0092944

www.imtynes.lt  informacija