Vilniuje vyko Lietuvos imtynių federacijos prezidiumo posėdis, kuriame dalyvavo LIF prezidentas Giedrius Dambrauskas, generalinis sekretorius Paulius Daumantas, viceprezidentas Laurynas Garmus, prezidiumo nariai  Albinas Sodaitis, Valdas Malinauskas, Darius Čepauskas, Mindaugas Ežerskis bei svečias – buvęs LIF prezidentas Andrejus Gribojedovas.

Giedrius Dambrauskas tradiciškai peržvelgė paskutinių mėnesių aktualijas ir pateikė informaciją iš vykusių tarptautinių UWW webinarų.

Generalinis sekretorius Paulius Daumantas pateikė esminius pasikeitimus patvirtinus naujus LIF įstatus. Atšaukus  Ričardą Matijošaitį pasikeitė LIF prezidiumo narių skaičius – buvo 12 dabar yra 11 narių.

P.Daumantas taip pat informavo, kad panaikinus 13 pirminių organizacijų, pasikeitė ir LIF narių skaičius (dabar yra 35 nariai).

LIF prezidiumas artimiausioje Konferencijoje į Etikos komisijos pirmininko poziciją siūlys  Evaldo Malelės kandidatūrą,  o Etikos komisijos narių kandidatūroms teiks Gintą Žekevičiūtę-Šapokę ir Joną Jurkyną.

Buvo grįžta prie jautrių finansinių klausimų. Generalinis sekretorius Paulius Daumantas priminė, kad 2019-12-18 d. LIF Konferencijoje buvo patvirtintas stojamasis mokestis 100 eurų, o LIF nario metinis mokestis – 50 eurų. Po diskusijų buvo pritarta pasiūlymui, kad tiems nariams, kurie susimokėjo iki naujų LIF įstatų tvirtinimo nario mokestis lieka 10 eurų, visiems kitiems iki Ataskaitinės šių metų Konferencijos reikia susimokėti 50 eurų nario mokestį.

Posėdžio metu balsuojant nutarta į LIF gretas priimti naujus narius:

  • Lietuvos imtynių teisėjų asociaciją;
  • Vilniaus miesto sporto centrą;
  • Kelmės imtynių sporto klubą;
  • Šiaulių sporto centrą „Atžalynas“.

Balsavimu taip pat nutarta į LIF garbės narius priimti aukštus tarptautinius rezultatus pasiekusius imtynininkus: Mindaugą Mizgaitį, Aleksandr Kazakevič, Mindaugą Ežerskį, Edgarą Venckaitį, Valdemarą Venckaitį, Danutę Domikaitytę, Kristupą Šleivą, Laimutį Adomaitį.

Prezidiumo sprendimu LIF garbės nariais tapo buvę LIF prezidentai Česlovas Bukelevičius ir Kazimieras Miniotas.

Po šių sprendimų LIF narių sąrašą sudaro 35 juridiniai ir 14 fizinių narių – iš viso 49 nariai

Svarstytas Konferencijos datos nustatymas.

Generalinis sekretorius Paulius Daumantas Prezidiumui priminė, kad pagal senus ir naujus LIF įstatus LIF prezidento ir prezidiumo kadencija yra 4 metai. Kadangi dabartinis prezidentas ir prezidiumas išrinkti 2017 metais, tai šiais metais rinkiminė Konferencija neturėtų vykti.

Prezidiumas pritarė prezidentui Giedriui Dambrauskui, kuris pasiūlė šiais metais ataskaitinę Konferenciją surengti rugsėjo 10 dieną, o rinkiminę Konferenciją 2021 metais, po olimpinių žaidynių, kurios numatytos liepos mėn.

Taip pat nutarta ateinančios ataskaitinės Konferencijos metu pasitvirtinti tvarką, kuria rinkiminė Konferencija ateityje vyktų po olimpinių žaidynių ciklo, o ataskaitinė Konferencija už praeitus metus iki einamų metų gegužės 1 d.

www.imtynes.lt  informacija

2020 LIF NARIŲ SĄRAŠAS