Įsisiautėjus antrai pandemijos bangai, buvo uždraustos visos fizinio aktyvumo veiklos.

Sekantis, be abejonės, bus aukšto meistriškumo sporto ribojimas. Kreipiuosi į federacijų vadovybes, ragindama komunikuoti su savo nariais ir nepiktnaudžiauti  aukšto meistriškumo sąvoka. Visi žinome, kad ji pakankamai lanksti.

Jau dabar girdisi, kad klubai prisidengdami aukštu meistriškumu toliau treniruoja vaikus, aštuonmečius, net penkiamečius (sporto šakos ministerijai žinomos). Federacijos licencijavimas ir jūsų „brūkšnio braukimas“ ten kur jums norisi – nebus tas vienintelis pagrindas  kontroliuojančioms tarnyboms tikėti, jog tai tikrai yra aukštas meistriškumas.

Dėl tokių „tolerancijos“  mastų  sporto federacijose, kentės sporto šakų lyderiai, kurie ne tik rengiasi pasaulio ir Europos čempionatams, bet ir olimpinėms bei paralimpinėms žaidynėms ar jų atrankos varžyboms.

Sporto sferos pažeidimus tikrina jau  ne tik NVSC, bet ir policijos pareigūnai, kuriuos mums tenka kasdien konsultuoti.

Šiuo laišku federacijoms, prašau kreiptis į narius, siekiant geranoriškai stabdyti vaikų, jaunučių ir netgi jaunių sportinę veiklą, tam, kad galėtume išsaugoti galimybę sportuoti olimpinių ir neolimpinių sporto šakų lyderiams.

Pridedam dar keletą faktinių požymių (tačiau dar matyt, ne visus), pagal kuriuos būtų galima identifikuoti, kad organizacija galės įrodyti, jog vykdo aukšto meistriškumo pratybas:

  1. Organizacija gauna valstybės biudžeto lėšų dotacijas aukšto meistriškumo programai vykdyti;
  2. Savo įstatuose nusistačiusi, kad vykdo aukšto meistriškumo programą;
  3. Įdarbinusi trenerius (ir jis nėra finansuojamas iš NVŠ krepšelio), vadybininkus, programos kuratorius ir kt.;
  4. Turi visus reikalingus planavimo ir apskaitos dokumentus;

4.1. strategija, tikslai, uždaviniai susieti su kiekvienu individualiu sportininku;

4.2. sportininko pasirengimo planas;

4.3. atrankos sistema, kalendoriai;

4.4. rinktinės komplektavimo sistema, kriterijai;

4.5.  pratybų grafikai, atsakingi treneriai ir stovyklų planavimas;

4.6.  finansinės stovyklų išmokos, dienpinigiai, komandiruotės išlaidos, stipendijos ir kt.  dalykai, be kurių aukšto meistriškumo sportas nėra įsivaizduojamas;

4.7. vykdo sportininkų sveikatos priežiūros ir mokslo tiriamąją veiklą;

4.8.  Ir kt.

Atsakinėti į šį laišką, piktintis ar skambinti,  taip pat nereikia – čia tik draugiškas paraginimas stabtelėti su „neprioritetinėmis aukšto meistriškumo“ veiklomis. Prašymą, atkreipiantį dėmesį į problemą,  perduodu iš sprendimus priimančių institucijų.

Tad nuo mūsų visų bendrų veiksmų priklauso ar sustosime ir ar ilgam…

Inga Daukantienė
Vyriausioji specialistė
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija