Lietuvos imtynių federacija gavo atnaujintus reikalavimus, kurie įsigaliojo nuo šių metų pradžios.

Lietuvos antidopingo agentūra glaustai apibendrino atnaujinimus ir peršalimo ligų sezono metu papildomai primygtinai patarė vengti THERAFLU, GRIPEX, CIRRUS, MODAFED, SUDAFED ir kitų vaistų, kurių sudėtyje yra draudžiamas PSEUDOEFEDRINAS. Venkite !!! Tikrinkite vaistų sudėtį !!!

Agentūra atkreipė dėmesį į tai, kad be kitų išlaidų, susijusių Antidopingo taisyklių pažeidimų bylų nagrinėjimu, federacijos pagal Antidopingo taisykles nuo 2021 m. turės pareigą Agentūrai padengti išlaidas, susijusias su praleistais sportininkų dopingo kontrolės testais. Ši nauja pareiga atsirado todėl, kad labai didėja praleistų dopingo kontrolės testų skaičius, už ką sportininkams net gresia diskvalifikacija. Įsigaliojus šiai priemonei tiek WADA, tiek Agentūra tikisi, kad federacijos labiau skatins sportininkus teisingai pildyti ir atnaujinti ADAMS, kad būtų išvengta praleistų dopingo kontrolės testų, bei sumažinta rizika surinkti 3 praleistus dopingo kontrolės testus, už ką sportininkas gali būti diskvalifikuotas iki 2 metų.

Taigi, kas naujo?

 • Sportininkų antidopingo teisių aktas

Nuo šiol vienoje vietoje bus išdėstytos Kodekse ir tarptautiniuose standartuose konkrečiai nustatytos sportininkų teisės bei kiti suderinti gerosios praktikos principai, susiję su bendra sportininkų teisių apsauga antidopingo srityje.

 • Naujas 11-asis Antidopingo taisyklių pažeidimas: pranešėjų apsauga

Pažeidimu bus laikoma sportininko arba kito asmens veiksmai siekiant atgrasinti nuo pranešimo apie antidopingo taisyklių pažeidimus institucijoms arba už tai atkeršyti.

Diskvalifikacijos laikotarpis nuo dvejų (2) metų iki diskvalifikacijos visam gyvenimui.

 • Medžiagos, kuriomis piktnaudžiaujama

Tai medžiagos, kurios Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąraše yra konkrečiai įvardytos kaip medžiagos, kuriomis piktnaudžiaujama, nes visuomenėje jomis dažnai piktnaudžiaujama ne sporte, pvz.: kanapės arba kokainas. Jos priskiriamos stimuliantų klasei.

Tais atvejais, kai šios medžiagos randamos varžybų metu:

 1. galimybė skirti 3 mėnesių diskvalifikaciją, jei ši medžiaga vartojama ne varžybų metu ir nesportiniams rezultatams gerinti.
 2. galimybė dar labiau sumažinti diskvalifikaciją, jei sportininkas dalyvaus ir baigs reabilitacijos programą.
 • Nauja sportininkų pareiga

Antidopingo organizacijai atskleisti savo pagalbinio personalo narių tapatybes.

 • Nauji tarptautiniai standartai

Švietimo standartas: suvienodina antidopingo švietimo reikalavimus visose sporto šakose ir visose šalyse.

 • Rezultatų valdymo standartas: nustato būtinas procedūras, reikalingas sąžiningam bylų nagrinėjimui, įskaitant sportininko teisę prašyti viešo bylos nagrinėjimo.

Pakeitimai dabar galiojantiems pažeidimams  

 • Bendrininkavimas arba bandymas bendrininkauti

Nuo 2021m. laikoma pažeidimu ne tik bendrininkavimas, bet ir bandymas bendrininkauti.

Diskvalifikacijos laikotarpis nuo dvejų (2) metų iki diskvalifikacijos visam gyvenimui, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo.

 • Kliudymas

„Praplečiamas“ kliudymo pažeidimas, į kurį be anksčiau buvusių „kliudymų“ įeis ir antidopingo organizacijai, Leidimų vartoti gydimui išdavimo komisijai arba bylą nagrinėjančiai kolegijai teikiamų dokumentų klastojimas, liudytojų kurstymas duoti melagingus parodymus, sukčiavimas, siekiant daryti įtaką antidopingo organizacijai vykdant rezultatų valdymą arba bylą nagrinėjančiai kolegijai skiriant nuobaudas ir bet koks kitas analogiškas tyčinis trukdymas arba bandymas trukdyti kuriam nors dopingo kontrolės aspektui.

Kiti pasikeitimai skiriant sankcijas

 • Sunkinančios aplinkybės

 Atvejai, kai nustačius sunkinančias aplinkybes, diskvalifikacijos laikotarpis, kuris kitu atveju būtų taikomas, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir sunkinančių aplinkybių pobūdį yra prailginamas papildomu ne ilgesniu kaip dvejų (2) metų diskvalifikacijos laikotarpiu

Pvz.: sportininkas vartojo kelias draudžiamąsias medžiagas; sportininkas arba kitas asmuo klaidino arba trukdė siekdamas išvengti antidopingo taisyklių pažeidimo išaiškinimo arba antidopingo taisyklių pažeidimo byloje ir kt.

 • Rezultatų valdymo susitarimai

Jeigu sportininkas arba kitas asmuo, kuriam už pažeidimą numatomas ketverių (4) metų arba ilgesnis diskvalifikacijos laikotarpis pažeidimą pripažįsta ir su numatomu diskvalifikacijos laikotarpiu sutinka ne vėliau kaip po dvidešimties (20) dienų nuo pranešimo apie antidopingo taisyklių pažeidimą gavimo, diskvalifikacijos laikotarpis gali būti vienais metais sutrumpintas.

Jei antidopingo taisyklių pažeidimą, nesusijusį su medžiaga, kuria piktnaudžiaujama, padaro pažeidžiamas asmuo arba sportininkas mėgėjas, ir tas pažeidžiamas asmuo ar sportininkas mėgėjas gali įrodyti didelės kaltės arba aplaidumo nebuvimą, tuomet mažiausia bausmė yra papeikimas netaikant diskvalifikacijos laikotarpio, o didžiausia bausmė – dvejų (2) metų diskvalifikacija, atsižvelgiant į pažeidžiamo asmens ar sportininko mėgėjo kaltės laipsnį.

Naujos sąvokos

 • Pažeidžiamas asmuo – sportininkas arba kitas fizinis asmuo, kuris antidopingo taisyklių pažeidimo padarymo metu:

  – yra jaunesnis nei (16) metų amžiaus;

  – yra jaunesnis nei aštuoniolikos (18) metų amžiaus, nėra įtrauktas į Registruotąjį testuotinų sportininkų sąrašą ir niekada nesivaržė jokiame atviros kategorijos tarptautiniame renginyje;

  – kuriam dėl kitų nei amžius priežasčių pagal taikomus nacionalinius teisės aktus yra pripažintas ribotas veiksnumas.

 • Sportininkai mėgėjai–tai asmenys, kurie sporto arba kūno rengybos veiklą vykdo arba joje dalyvauja laisvalaikio tikslais, kaip tai apibrėžta Antidopingo taisyklėse.
 • Patikslinta sąvoka „Per varžybas“:

Laikotarpis, kuris prasideda 23:59 val. Prieš varžybų dieną, į kurių tvarkaraštį sportininkas yra įtrauktas, ir baigiasi pasibaigus tokioms varžyboms ir su tokiomis varžybomis susijusiam mėginių paėmimo procesui.

Antidopingo taisyklės 2021 LT
2021_Kodeksas LT
2021 m Kodekso pakeitimai-1