Druskininkuose vykusioje Lietuvos imtynių federacijos ataskaitų ir rinkimų konferencijoje Giedrius Dambrauskas vienbalsiai perrinktas LIF prezidentu 2021-2024 m. kadencijai.

Konferencijos dalyviai vieningai balsavo ir už pasiūlytus viceprezidentus: Andrių Stočkų, Valdą Kiverį ir Vladimirą Audicką. Kiekvienam jų yra priskirtos pakankamai konkrečios funkcijos. A.Stočkus tęs darbą su moterų imtynių bendruomene, V.Kiveris vystys laisvąsias imtynes, o V.Audickas bus atsakingas už „klasikų“ veiklą.

LIF prezidento siūlymu generalinio sekretoriaus pareigos vėl patikėtos Pauliui Daumantui.

Konferencijos sprendimu  LIF prezidiume, vadovaujantis įstatais, dirbs prezidentas, generalinis sekretorius, trys viceprezidentai bei šeši LIF nariai: garbės prezidentas Rimantas Bagdonas, Darius Čepauskas, Mindaugas Ežerskis, Albinas Sodaitis, Giedrė Dargė, Mindaugas Kuncaitis.

Etikos komisijos pirmininku patvirtintas Evaldas Malelė.

Trenerių ir teisėjų komisijoms toliau vadovaus Mindaugas Ežerskis ir Albinas Sodaitis.

LIF informacija