Prašome Jūsų atsiųsti teikimus apdovanoti imtynėms nusipelniusiems asmenims (teisėjai, veteranai, treneriai, organizatoriai), kurie 2022 metais švęs savo jubiliejinius gimtadienius.

Taip pat prašome siųsti teikimus dėl LIF Garbės ženklų ir apdovanojimų nuostatų punktus 5.4 ir 5.5 atitinkančių rėmėjų.

Generalinis sekretorius  Paulius Daumantas

Dėl teikimo apdovavojimams_raštas Nr. SR-033