Vilniuje vyko Lietuvos imtynių federacijos prezidiumo posėdis. Renginyje dalyvavo Garbės prezidentas Rimantas Bagdonas, prezidentas Giedrius Dambrauskas, viceprezidentai Valdas Kiveris ir Andrius Stočkus, generalinis sekretorius Paulius Daumantas, prezidiumo nariai Giedrė Dargė, Albinas Sodaitis, Darius Čepauskas, Mindaugas Kuncaitis, Mindaugas Ežerskis bei treneris Aivaras Kaselis.

Posėdyje federacijos vadovas apžvelgė dviejų pastarųjų mėnesių veiklą bei aptarė LIF teikiamas paraiškas 2023-ių metų TAMS projektams.

Trumpai buvo apžvelgtas 2023 metų LIF varžybų kalendorius, kurio metu atkreiptas dėmesys į du būsimus UWW lygio turnyrus – Šiaurės šalių čempionatą ir „Druskininkai Cup“ turnyrą.

Nemaža diskusija vyko dėl ankstyvo šalies čempionato pravedimo. Dėl studentų sesijos FS atstovai pageidavo, kad čempionatas vyktų bent mėnesiu vėliau. GR ir WW atstovai oponavo teigdami, kad vienas savaitgalis neįtakos studentų pasiruošimui, priešingu atveju subyrės intensyvus pasiruošimas pagrindiniams startams, tektų atsisakyti išvykų į svarbius turnyrus ir mokomąsias treniruočių stovyklas.

Rinktinių treneriai išsakė savo nuomones ir sutarė prie šio klausimo sugrįžti ateityje.

Susirinkusiems posėdžio dalyviams buvo dar kartą pranešta, kad kitais metais 77-asis Lietuvos imtynių čempionatas vyks sausio 14-15 dienomis Klaipėdoje.

GR, WW ir FS komandų atstovai pristatė sportininkų pasirengimo planus.

Kiek ilgėliau buvo diskutuojama dėl naujos sportininkų licencijavimo  tvarkos. Tačiau šiai dienai licencijavimo sistemos diegimas nėra pakankamai išnagrinėtas, yra daug spręstinų neaiškumų. Vieni jų susijęs su asmens duomenų apsaugos įstatymu, prisijungimu prie e-sveikatos sistemos ir atletų sveikatos draudimo integravimo į licenciją.

Generalinis sekretorius P,Daumantas atkreipė dėmesį į du LIF juridinius narius, kurie pastaraisiais metais nedalyvauja federacijos veikloje ir nemoka nario mokesčių. Šioms organizacijoms bus siunčiamas paskutinis įspėjimas, o nesureagavus, vadovaujantis LIF įstatais –  klubai neteks narystės LIFe.

Posėdžio pabaigoje buvo pristatytos dvi sportininkės, pretenduojančios gauti Lietuvos sportinę pilietybę.

Prezidiumo nariai vieningai pasisakė prieš sportinės pilietybės suteikimą neturintiems lietuviškos kilmės Rusijos piliečiams.

Imtynes.lt  informacija