Užjaučiame Danutę Domikaitytę dėl jos mylimos mamos Renatos netekties.

Velionė bus pašarvota sausio 3 dieną šarvojimo salėje adresu K. Inčiūros g. 2g, Troškūnai.

Laidotuvės sausio 4 dieną 12 val.

Lietuvos imtynių federacija