1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pareiškė, kad „skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis”.

Nuosava valstybė tautai yra kaip sveikata žmogui. Koks tai vertingas dalykas ir būtina gero gyvenimo prielaida supranti tik jos netekęs. 

Deja, bet lietuviams teko tai patirti ne vieną kartą. Iš to ilgo laikotarpio laisvi ir nepriklausomi buvome tik pusę amžiaus. 

Tik penkiasdešimt metų savo krašte galėjome tvarkytis taip, kaip manėme esant reikalingu, vedami savo elito, kalbėdami savo kalba, dirbdami savo krašto naudai ir neatsiklausdami tam kitų tautų leidimo bei malonės. 

Šią šventinę dieną prisiminkime tai – ir dėkime pastangas išsaugoti tai, ką sukūrė ir mums perdavė mūsų seneliai ir tėvai. 

Nepamirškime to, švęsdami. 

Su vasario 16-ta visus! Su mūsų tautos Nepriklausomybės Diena!