1. Įžanga ir sąvokos.
  1.1. Šiame dokumente aptariami Imtynes.lt taikomos privatumo politikos (toliau –
  Privatumo politika) klausimai visų asmenų atžvilgiu.
  1.2. Naudodamasis paslaugomis lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia
  privatumo politika, o tai pat kitais svetainėse prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti
  lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei lankytojas
  nesutinka su šia privatumo politika, lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis
  paslaugomis.
 2. Imtynes.lt renkama informacija.
  2.1. Imtynes.lt turi teisę savo nuožiūra naudotis visa lankytojo pateikta informacija, kurią
  lankytojas pateikia naudodamasis internetine svetaine, o taip pat kitais būdais Imtynes.lt sukaupta
  informacija apie lankytoją.
  2.2. Informacija, kuri yra surenkama lankytojui lankantis svetainėje, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.
  2.2.1. Anoniminė informacija. Imtynes.lt renka anoniminę informaciją susijusią su faktais,
  kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, Imtynes.lt renka tam tikrą
  informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Imtynes.lt tinklapyje norėdama
  padidinti prisijungusių prie svetainės lankytojų naršymo kokybę. Imtynes.lt renka visų
  lankytojų IP adresus, susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą,
  kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į Imtynes.lt tinklapį) ir naršyklių bei operacinių
  sistemų tipus (pvz., FireFox naršyklė Windows operacinėje sistemoje). Imtynes.lt taip
  pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę
  reklamą, bei 50 populiariausių paieškos žodžių sąrašą. Imtynes.lt renka šią visų
  lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais.
  Imtynes.lt taip pat kaupia informaciją apie lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus
  svetainėje, siekiant išsiaiškinti lankytojo nuomonę apie paslaugas, o taip pat Svetainėse
  talpinamą reklamą. Imtynes.lt šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo
  to, ar jie užsiregistravę ar ne.
  2.3.1. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai
  nusako, kas yra lankytojas, tokie kaip vardas, adresas ir t.t. Tokia informacija gali būti
  renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. Imtynes.lt asmeninę informaciją
  renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainių dalių:
  2.3.2.1. Korespondencija ir bendravimas: jei lankytojas susisiekia su Imtynes.lt, tai
  Imtynes.lt gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
  2.3.2.2. Imtynes.lt turi teisę kaupti informaciją apie lankytoją jam prisijungiant prie tinklo.
  Ši informacija rodo, kokius tinklapius lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro.
  Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Imtynes.lt tinkle.
 3. Asmenys gaunantys informaciją.
  3.1. Bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Imtynes.lt lankytojui naudojantis svetaine ir (ar)
  paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik Imtynes.lt. Imtynes.lt pasilieka teisę perduoti
  Imtynes.lt nuožiūra pasirinktą informacija apie lankytoją bet kokiems tretiesiems
  asmenims, tiek kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės aktams.
  3.2. Imtynes.lt atkreipia lankytojo dėmesį į tai, jog svetainėje gali būti pateikiamos
  nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti
  kaupiama lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti
  “cookies” ir “web beacons” (taip vadinami “tinklo šnipai”) savo reklamose, siekdami
  surinkti informaciją apie lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių,
  kuriame sužinosite daugiau apie reklamą svetainėse. Imtynes.lt Privatumo politika ir jose
  išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų
  dėl informacijos rinkimo. Imtynes.lt nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų
  asmenų, renkančių informaciją apie lankytoją, veiksmus.
 4. “Cookies”, “Web beacons” ir jų naudojimas.
  4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Imtynes.lt renka anoniminę informaciją
  apie Lankytoją naudodamas “cookies” ir “web beacons”.
  4.2. “Cookie” – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį,
  kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad
  interneto svetainės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti lankytojo
  veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą
  lankytojui apsilankius Svetainėse. “Cookie” neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios
  asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurią
  lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti.
  4.3. “Cookie” leidžia Imtynes.lt automatiškai įsiminti lankytojo interneto naršyklės tipą,
  kai lankytojas lankosi svetainėje. Norėdamas pasiūlyti lankytojui kuo geresnę paslaugų
  kokybę, Imtynes.lt naudoja “cookies” tam, kad:
  4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam
  tikrą informaciją “cookie” dokumentuose arba siejant “cookie” su mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu Imtynes.lt kompiuterinėje
  sistemoje, Imtynes.lt gali pateikti paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam
  lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali
  tik Imtynes.lt;
  4.3.2. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo prisijungimo duomenų panaudojimo. Kai kuriose svetainėje “cookie” leidžia nustatyti tik vieną tuo metu paslaugas naudojantį lankytoją su tam tikru identifikuojančiu vardu;
  4.3.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija
  nebūna susieta su lankytojo asmenine informacija.
  4.4. “Cookie” naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje
  interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią “cookie” prasiskverbimui į lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias “cookie” formas. Tokiu atveju dalis paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.
  4.5. “Web beacons”, taip pat žinomi kaip GIFs arba vieno pikselio GIFs, – tai maži
  grafiniai dokumentai, kuriuos Imtynes.lt gali talpinti Svetainėse ir elektroniniuose
  laiškuose, kuriuos Imtynes.lt siunčia Lankytojui. “Cookies” bei “Web beacons” drauge
  leidžia Imtynes.lt tiksliai suskaičiuoti unikalių lankytojų skaičių tam tikrose interneto
  svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis “web beacons”,
  Imtynes.lt taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė,
  kurios reklama buvo pateikta Imtynes.lt elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna
  susieta su lankytojo asmenine informacija.
  4.6. Bet kuris Svetainėje esantis paveikslėlis gali būti “web beacons”. Tretieji asmenys,
  reklamuodamiesi Svetainėse ar kitais būdais, gali naudoti “web beacons” pačioje
  reklamoje.
  4.7. Kadangi “web beacons” veikia kartu su “cookies”, lankytojas gali uždrausti “web
  beacons” rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet
  kokių, arba tik Svetainių “cookies”.
 5. Lankytojo informacijos naudojimas.
  5.1. Imtynes.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos
  teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie lankytoją. Toliau
  yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Imtynes.lt gali naudoti informaciją, surinktą
  apie konkretų lankytoją:
  5.1.1. Tam, kad galėtų redaguoti turinį taip, kaip lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais
  atvejais Imtynes.lt reikia žinoti tikslius duomenis apie lankytoją tam, kad Imtynes.lt galėtų
  pasiūlyti specializuotas paslaugas bei tikslinę reklamą;
  5.1.2. Imtynes.lt taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras
  charakteristikas ir lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis svetainės skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų Imtynes.lt nežinotų, kurios svetainės skiltys
  yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti turinio ir siūlomų paslaugų;
  5.1.3. Imtynes.lt gali naudoti lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su lankytoju
  susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas paslaugas svetainėse, taip pat apie
  lankytojo sąskaitas ar taisyklių pažeidimus;
  5.1.4. Imtynes.lt gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias
  žinutes (sms) į lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie paslaugas, kurios,
  Imtynes.lt nuomone, sudomintų Lankytoją. Imtynes.lt gali derinti turimą informaciją su
  trečiųjų asmenų turima informacija apie lankytoją tam, kad galėtų pateikti lankytojui
  įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas paslaugas;
 6. Lankytojo informacijos keitimas.
  6.1. Lankytojas gali, o taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti
  savo prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami
  svetainėje nurodyta tvarka ir būdais.
 7.  Informacijos apsaugos priemonės.
  7.1. Imtynes.lt naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama
  apsaugoti visų lankytojų prisijungimo duomenis. Prie lankytojo prisijungimo duomenų
  gali prieiti tik tam įgalioti Imtynes.lt darbuotojai. Kreditinių kortelių numeriai, kuriais
  naudojamasi mokamoms paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią
  informaciją interneto ryšiu.
  7.2. Imtynes.lt primena, jog lankytojas yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų
  slaptumą. Imtynes.lt prašo būti atsargiam naudojant ir saugant prisijungimo duomenis.
  Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas
  neprieis prie lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai
  lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
  7.3. Imtynes.lt įsipareigoja stengtis apsaugoti lankytojo asmens duomenis, kuriuos
  tvarko Imtynes.lt, tačiau atsižvelgiant į tai, kad lankytojo informacija yra siunčiama
  interneto ryšiu, Imtynes.lt įspėja, kad Imtynes.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokios
  lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.
 8. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta.
  8.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog lankytojo prisijungimo duomenys, o taip
  pat bet kokia kitokia informacija susijusi su lankytoju ir kurią renka Imtynes.lt, gali būti
  saugoma tiek Lietuvos Respublikoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis
  svetaine lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už lankytojo
  šalies ribų.
 9.  Atnaujinimai.
  9.1. Imtynes.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką. Jei lankytojas
  po privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi svetainėmis ir (ar) paslaugomis,
  laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu
  privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis paslaugomis.