Dėl LIF metinės konferencijos

Š. m. birželio 18 d. Prezidiumo sprendimu Konferencija vyks 2020 m. rugsėjo 10 d.

Kaip numato LIF įstatų 6.2. punktas kvietimas ir darbotvarkė bus paskelbta vėliau LIF interneto svetainėje www.imtynes.lt

LIF narius, nesumokėjusius nario mokesčio, prašome jį pervesti iki Konferencijos dienos, t. y. nariai, skolingi už 2019 ir ankstesnius metus, turi sumokėti po 10,00 eurų, už 2020 metus – po 50,00 eurų (2019.12.18 d. Konferencijoje priimtas sprendimas).

——————————————————————————-

2020 Raštas_priėmimas į VDU ŠA_Pasirašytas

2020 Informacija apie trenerių rengimo studijas LSU

2020-2021 KVIETIMAS_Ozo gimnaziją