Vilniuje įvyko LIF prezidiumo posėdis, kuriame buvo apžvelgta veikla po paskutinio prezidiumo posėdžio ir aptartos aktualijos.

Prezidiumas nustatė preliminarią LIF metinės konferencijos datą ir vietą: Konferenciją planuojama sušaukti balandžio 27 d. Kaune.

Prieš ją nutarta kovo 29 d. Vilniuje sukviesti prezidiumo posėdį, kuriame bus tvirtinama Konferencijos darbotvarkė, praėjusio laikotarpio biudžeto vykdymo ataskaita ir metinio biudžeto projektas.

imtynes.lt  informacija