FS – 110 kg       kval. (BUL) Georgi IVANOV –  (LTU) Ernest MENIAILOV 10:0
FS – 65 kg         kval. (LTU) Vladimir RAFEENKO – (RUS) Iman SHIKHSHABEKOV 0:11