Šių metų birželio 18 d. LIF prezidiumo sprendimu Konferencija vyks 2020 m. rugsėjo 10 d.

Kaip numato LIF įstatų 6.2. punktas, kvietimas ir darbotvarkė bus paskelbta vėliau LIF interneto svetainėje www.imtynes.lt

LIF narius, nesumokėjusius nario mokesčio, prašome jį pervesti iki Konferencijos dienos, t. y. nariai, skolingi už 2019 ir ankstesnius metus, turi sumokėti po 10,00 eurų, už 2020 metus – po 50,00 eurų (2019.12.18 d. Konferencijoje priimtas sprendimas).