Lietuvos imtynių federacija inicijavo užklausimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) dėl išaiškinimo,  ar asmenys, baigę fizinio-sveikatos ugdymo studijas Vytauto Didžiojo universitete, įgis teisę dirbti imtynių sporto treneriais.

Federacija gavo  Švietimo, mokslo ir sporto viceministrės Kornelijos Tiesnesytės atsakymą su išaiškinimu.

Rašte teigiama, kad „Lietuvos Respublikos sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad teisę dirbti treneriu ar teikti trenerio paslaugas turi asmuo, įgijęs sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba baigęs fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijęs atitinkamą kvalifikaciją arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją“.

Taigi, užklausime nurodyta Vytauto Didžiojo universiteto organizuojama fizinio-sveikatos ugdymo studijų programa yra fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programa (ugdymo mokslų studijų krypčių grupė, pedagogikos studijų kryptis). Šią fizinio-sveikatos ugdymo studijų programą baigęs asmuo įgyja teisę dirbti trenerio darbą arba teikti trenerio paslaugas.

imtynes.lt  informacija