Š. m. rugsėjo 10 d. (ketvirtadienį) 11:00-13:00 val. Lietuvos sporto centro I-ojoje posėdžių salėje (buv. KKSD pastate – Žemaitės g.6, Vilnius) kviečiama metinė LIF Konferencija.

Kviečiame LIF narius aktyviai dalyvauti Konferencijoje; delegatų pavardes prašome iki rugsėjo 04 dienos atsiųsti į federaciją adresu info@imtynes.lt

Juridiniai nariai, negalintys patys dalyvauti Konferencijoje, gali įgalioti kitą narį, pateikdami pasirašytą ir antspaudu (jei turi) patvirtintą įgaliojimą ant savo firminio blanko.

Fiziniai asmenys pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą kitam asmeniui atstovauti jį Konferencijoje.

LIF Įstatų 6.1. punkte nustatyta, kad vienam nariui pagal įgaliojimą gali atstovauti TIK VIENAS asmuo.

Konferencijos dalyvių komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

Primename, kad kaip numato LIF įstatų 3.10.5. punktas Jūs turite prievolę reguliariai mokėti nustatytą nario mokestį.

LIF narius, nesumokėjusius nario mokesčio, prašome jį pervesti iki Konferencijos dienos: t. y. nariai, skolingi už 2019 ir ankstesnius metus, turi sumokėti po 10,00 eurų, o už 2020 metus – po 50,00 eurų (2019.12.18 d. Konferencijoje priimtas sprendimas).

Pastaba: LIF nariai, turintys Garbės nario statusą, nario mokesčio nemoka.

                      Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji ir nario mokesčiai nepriskiriami ūkinės komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

Kvietimas į LIF metinę Konferenciją (PDF)

LIF metinės konferencijos darbotvarkė (PDF)