Šiandien užgęso iškilaus imtynių veikėjo Simo Šimkūno gyvybė. Vos prieš tris mėnesius jis pažymėjo devyniasdešimt pirmą gimtadienį.

imtynes.lt  spausdina Jono Pajarsko prisiminimus apie savo bendražygį.

——————————————————————————————–

Viena ryškiausių asmenybių Anykščių sporto istorijoje, tiesioginiame darbe ir visuomeninėje veikloje yra Simas Šimkūnas. Tai penkis kartus laisvųjų imtynių sunkaus svorio Lietuvos čempionas, sporto meistras. Tiesioginiame darbe – ilgametis Lietuvos Energetikos statybos tresto valdytojas, Lietuvos nusipelnęs inžinierius. Visuomeninėje veikloje – buvęs ilgametis Lietuvos imtynių federacijos prezidentas. Sausio 16 dieną šiai iškiliai asmenybei sukako 90 metų.

Simas Šimkūnas gimė 1930 m. sausio 16 d. Anykščių rajone, Lebdegėnų kaime, ūkininko šeimoje. Nuo mažens jam teko daug dirbti tėvų ūkyje buvo stiprus ir todėl jau keturiolikos metų nebijojo galynėtis su apylinkės suaugusiais vyrais. 1946 metais baigė keturias Anykščių gimnazijos klases ir įstojo į Vilniaus politechnikumą. Mokydamasis aktyviai sportavo – buvo II atskyrio boksininkas ir I atskyrio kulkinio šaudymo šaulys, varžybose atstovaudavo Vilniaus miesto rinktinei.

1951 m. Simas išvyko mokytis į Minsko (Baltarusija) politechnikos institutą ir pradėjo kultivuoti laisvąsias imtynes. Greitai buvo įtrauktas į instituto laisvųjų imtynių rinktinę. 1954 metais Minsko miesto pirmenybėse iškovojo pirmąją vietą, finale nugalėjęs Baltarusijos čempioną, sporto meistrą E. Galperiną ir buvo įtrauktas į Baltarusijos rinktinę.

1956 metais baigęs Minsko politechnikos institutą grįžo į Lietuvą ir toliau kultivavo laisvąsias imtynes ir pirmą kartą tapo Lietuvos sunkaus svorio čempionu. Tais pačiais metais buvo įtrauktas į Lietuvos rinktinę  ir dalyvavo I-oje SSRS tautų spartakiadoje Maskvoje.

Po to Lietuvos čempionu buvo 1957, 1959, 1960, 1961 metais. Dalyvavo ir II-oje SSRS tautų spartakiadoje Maskvoje 1960 metais. Per savo aktyvią sportinę karjerą buvo penkis kartus Lietuvos čempionu, dviejų SSRS tautų spartakiadų dalyvis, sporto meistras, įvairių sąjunginių turnyrų nugalėtojas. Taip galima apibendrinti legendinį Anykščių krašto imtynininką, vadinamą Ąžuolu iš Lebdegėnų.

Dabar arčiau susipažinkime su jo tiesioginiu darbu ir visuomenine veikla.

Baigęs mokslus gerais pažymiais Minsko politechnikos institute ir sugrįžęs į Lietuvą, greitai pradėjo lipti karjeros laiptais. Jis pakviečiamas pagal savo energetiko specialybę dirbti į Lietuvos SSR Ministrų tarybą referentu. Vyriausybės vadovai pastebėjo jo gabumus ir paskyrė vadovauti Respublikos energetikos statybinių organizacijų vadovu, vėliau Energetikos statybos tresto valdytoju, kuriame dirbo apie dešimt tūkstančių žmonių. Jam vadovaujant teko statyti visų įtampų elektros tiekimo linijas, gyvenamuosius namus, gamybines ir poilsio bazes. Pastatė Vilniaus TE-3, Kaišiadorių hidroakumuliacinę elektrinę, nemaža darbų atliko Ignalinos atominėje elektrinėje.

1981 metais Simui Šinkūnui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus vardas. Daug jis prisidėjo ir prie Anykščių miesto gerovės. Jo pastangų dėka Anykščiuose buvo asfaltuota Jono Biliūno gatvė, materialiai remiamas Ažuožerių sodininkystės ūkis.

Simas Šimkūnas – ilgametis Lietuvos imtynių federacijos prezidentas. Jo vadovaujamoje federacijoje man teko 4 metus užimti generalinio sekretoriaus pareigas ir 4 metus teisėjų kolegijos pirmininko pareigas. Kaip imtynių teisėjui kartu teko dalyvauti tarptautiniuose imtynių turnyruose Vokietijoje ir Vengrijoje, stebėti Europos graikų-romėnų imtynių čempionato kovas Budapešte. Jo dėmesio niekada netrūko ir savo žemiečiams – anykštėnams. S. Šimkūno pastangomis Anykščiams buvo padovanotas imtynių kilimas, kurio vertė tais laikais buvo 3800 rublių. Buvo suorganizuota išvyka Anykščių imtynininkams į Švedijos miestą Bodeną dalyvauti tarptautiniame imtynių turnyre apmokant kelionės išlaidas.

Nors ir sulaukęs garbaus amžiaus Simas dažnai lankosi Anykščiuose, stebi įvairius renginius, o ypač imtynių varžybas. Jubiliejaus proga šiai iškiliai ir stipriai asmenybei dėkojame už prasmingus darbus Anykščių kraštui, sportinėje ir visuomeninėje veikloje. Linkime geros sveikatos, sielos ramybės, tvirtybės, neišsenkančios energijos, asmeninės laimės ir sėkmės visuose gyvenimo baruose.