Informuojame jus, kad COVID-19 pandemijos metu Lietuvos Respublikos ambasados/konsulatai užsienyje neišduoda metinių vizų atvykimui į mūsų šalį.

Tuo pačiu dėl pandemijos Lietuvoje yra įvesti papildomi reikalavimai atvykstantiems ne iš ES šalių (kaip BLR ar RUS) piliečiams. Prieš kiekvieną sportininkų atvykimą į konkrečias aukšto meistriškumo varžybas, federacija privalės gauti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimą.

Leidimas išduodamas ne greičiau nei per 14 darbo dienų. Todėl labai svarbu nevėluoti pateikti atvykstančiųjų į LTU sąrašus, užpildant žemiau esančią lentelę, ir kartu su prašymu atsiųsti (WORD formatu bei skenuotą su parašu) mūsų federacijai prieš mėnesį iki renginio, kuriame planuojate užsieniečių dalyvavimą.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad vien tik į MTS kviečiamiems asmenims įvažiavimo viza nebus išduodama, planuoti MTS reikia prieš konkrečias varžybas kaip pasirengimo etapą.

Tik gavus ŠMSM išduotą leidimą, kuris bus išsiųstas į atitinkamą LR ambasadą/konsulatą ir pasienio tarnybai, LIF įgauna teisę kreiptis į LR ambasadą ar konsulatą dėl vizų išdavimo.

Atvykstančiųjų į …………………………………. (nurodyti renginio pavadinimą ir datą) sąrašas:

Nr. Vardas,  pavardė Gimimo data Paso Nr. Pilietybė Pareigos
1.          
2.          

Atvykstančioji pusė savo lydraštyje–prašyme kiekvieną kartą turi nurodyti kontaktinio asmens, su kuriuo galėtų susisiekti ambasados darbuotojai, vardą, pavardę, telefono numerį, el.pašto adresą.

Kadangi nuo 2020 m. liepos 01 d. įsigaliojus Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimui dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, rašytinius kvietimus Baltarusijos Respublikos piliečiams, tarptautinių sporto renginių Lietuvos Respublikoje dalyviams ir juos lydintiems asmenims, einantiems profesines pareigas, taip pat ir dėl nemokamų Šengeno vizų išdavimo, Lietuvos Respublikos konsulinėms įstaigoms Baltarusijos Respublikoje tiesiogiai teikia priimančios, t.y. kompetetingos organizacijos – nacionalinės sporto šakų federacijos, LIF tenka pilna atsakomybė dėl į šalį kviečiamų asmenų, svarbu turėti pilnai sutvarkytą dokumentų paketą. Todėl LIF savo ruožtu šią atsakomybę (ypač dėl sąraše esančių pavardžių būtinumo/suderinimo) perkels tam treneriui, kuris kvies BLR ar RUS piliečius į varžybas.

Dar viena privaloma sąlyga, kad LIF kalendoriuje būtų įtrauktos tos varžybos, į kurias yra kviečiami BLR ir/ar Rusijos piliečiai.