Š. m. gegužės 26 d. (ketvirtadienį) 11:00-13:00 val. adresu Žemaitės g. 6, Vilnius kviečiama LIF ataskaitinė metinė Konferencija.

Skatiname LIF narius aktyviai dalyvauti Konferencijoje; delegatų pavardes prašome iki gegužės 10 dienos atsiųsti į federaciją adresu info@imtynes.lt

Juridiniai nariai, negalintys patys dalyvauti Konferencijoje, gali įgalioti kitą savo narį (darbuotoją arba valdymo organo narį), pateikdami pasirašytą ir antspaudu (jei turi) patvirtintą įgaliojimą ant savo firminio blanko.

Fiziniai asmenys pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą kitam asmeniui atstovauti jį Konferencijoje.

LIF Įstatų 6.1. punkte nustatyta, kad vienam nariui pagal įgaliojimą gali atstovauti TIK VIENAS asmuo.

Konferencijos dalyvių komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

Primename, kad, kaip numato LIF įstatų 3.10.5. punktas, Jūs turite prievolę reguliariai mokėti nustatytą nario mokestį 50 eurų per metus (2019.12.18 d. Konferencijoje priimtas sprendimas), t. y. iki kiekvienų metų kovo 31 d. (2020 m. birželio18 d. LIF prezidiumo sprendimas).

LIF narius, nesumokėjusius nario mokesčio, prašome jį pervesti iki Konferencijos dienos.

Pastaba. LIF nariai, turintys Garbės nario statusą, nario mokesčio nemoka.

                      Pagal ne pelno siekiančių įmonių apmokestinimo tvarką stojamieji ir nario mokesčiai nepriskiriami ūkinės komercinės veiklos pajamoms ir PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

2022 m. LIF metinės Konferencijos darbotvarkė PDF

2022 m. Kvietimas į konferenciją PDF